Stichting Dierenvangnet

Wie helpt mee om dieren uit de Oekraïnse oorlog weg te halen?

 

  Meldpunt hulp aan Oekraïnse dieren  088 811 33 33 of email naar: info@hulpvoordierenuitoekraine.nl

 

In veel landen ontstaan mooi initiatieven. Mensen als Lenie ’t Hart, Karin Soeters en organisaties als House of Animals, DierenLot en Zuiderzee Zwerfdieren zijn gestart om zwervende en in asiel verblijvende honden en katten te ondersteunen.
Er zijn ook plannen om die kant op te gaan en daar in samenwerking met lokale initiatieven dieren weg te halen.

Stray Animal Foundation Platform doet graag een beroep op de expertise van de zwerfdierenorganisatie. Wie wil en kan helpen? Geef je dan op via info@stray-afp-org. SAFP kan gaan zorgen voor coördinatie, verbinding en informatievoorziening.

Huisdierenwelzijn.
Er is contact geweest met Brussel. Gezelschapsdieren, vergezeld van hun verantwoordelijke eigenaar/begeleider mogen grenzen binnen EU-landen passeren. De maatregel is van tijdelijke aard. Wel is het van belang dat deze mensen worden geïnformeerd over wat te doen na binnenkomst van het dier.
Er wordt een centraal meldpunt (verwijs- & adviespunt) opgezet voor eigenaren/begeleiders van dieren die ons land zijn binnengekomen of onderweg zijn.
Op de website van KNMvD (menu tab nieuws: www.knmvd.nl/aangepast-beleid-import-honden-uit-oekraine) wordt info gegeven, die regelmatig ge-update zal worden. Uiteraard gebeurt één en ander in overleg met NVWA en LICG.

Via de module op Dierenbuddy® (bvdd.eu/intake/dierenbuddy-oekraine) kunnen potentiële vrijwilligers zich opgeven voor het tijdelijk opvangen van huisdieren. Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op.

vluchtelingen met dier

 

 

 

 

 

 

Stichting DierenVangnet (voorheen Stichting Dieren Onder Dak ) is een dierenopvang- en bemiddelingsorganisatie voor thuisloze of tijdelijk thuisloze dieren.

Wij zorgen voor opvang in huiselijke omgeving (pleegadressen) van huisdieren in de breedste zin van het woord.

Bijna alle dieren worden ons aangeboden als “crisisdier” en zijn heel jonge, verwaarloosde, getraumatiseerde en/of oudere (afstands-) dieren . Deze dieren of dieren van zieke of overleden baasjes zijn bijna altijd onplaatsbaar via de gewone kanalen als asiel, gespecialiseerde opvang of pension.

Er is een chronisch gebrek aan “pensionplaatsen” voor de dieren van mensen met een uitkering, klein inkomen of klein pensioen. In acute situaties zoals bij opname in ziekenhuis of verpleegtehuis bieden wij opvangmogelijkheid tegen kostprijsvergoeding zodat mensen niet genoodzaakt worden om financiële redenen afstand van hun dier te moeten doen.

Wij zijn dus geen asiel met 1 vast adres. Als u onze dieren wilt bezoeken, moet eerst een afspraak worden gemaakt.

 

Telefoon: 020-600 5552 / 06 12990210
E-mail: info@dierenvangnet.nl

Reacties zijn gesloten.