Crisisopvang / Pension

Omdat er een chronisch gebrek is aan “pension”adressen voor mensen met een klein inkomen of klein pensioen die acuut opvang nodig hebben bij opname in ziekenhuis of verpleegtehuis, zorgen onze pleeggezinnen ook vaak voor deze dieren.
Uiteraard geldt ook hier dat wij uitsluitend een dier in pension kunnen opnemen als we daar een geschikt pleegadres voor hebben.
De pensionprijs per dag – per dier ligt aanzienlijk lager dan in de normale pensions of asielen en is afhankelijk van het inkomen van de eigenaar, de zorg voor en verzorging van het dier (dieet, medische zorg of verpleging) en het pleegadres dat voor een dier gaat zorgen.

Reacties zijn gesloten.