Kinderboerderijen Besluit in het nieuws!

’Op veel kinderboerderijen is het flink mis’

Lama’s horen volgens dierenorganisaties niet thuis op een kinderboerderij. Foto: Colourbox

Ouders en kinderen komen niet alleen schattige dieren tegen op kinderboerderijen, maar regelmatig ook schrijnende situaties. Dieren die onder barre omstandigheden worden gehouden, maar ook dieren die er niet thuishoren, zoals slangen, bunzings en kamelen. Dierenorganisaties hebben daarom richtlijnen opgesteld voor kinderboerderijen die het dierenwelzijn moeten verbeteren.

Kinderboerderijen moeten het goede voorbeeld geven. Zij horen goede informatie te verstrekken over hoe mensen met hun huisdier om horen te gaan, menen Comité Dierennoodhulp en Dierenvangnet die het Kinderboerdderijenbesluit hebben geschreven. Vijftien andere dierenorganisaties ondersteunen dit besluit en de bijbehorende petitie die donderdag is gelanceerd.

MISSTANDEN

„Op kinderboerderijen zie je veel misstanden als het gaat om dierenwelzijn, terwijl kinderen hier moeten leren hoe zij goed om moeten gaan met een huisdier”, zegt Sandra van de Werd van Comité Dierennoodhulp. „Dan moeten ze natuurlijk wel het goede voorbeeld krijgen.”

Er zijn volgens Van de Werd drie misstanden die regelmatig voorkomen. Sociale dieren die in eenzaamheid moeten leven zoals konijnen in een konijnenflat, slechte huisvesting waardoor de dieren hun natuurlijke behoeften niet kunnen uiten en „dieren die niet oud mogen worden en via de achterdeur verdwijnen naar handelaar en slacht”.

ONVOLDOENDE

De huidige wet- en regelgeving en het keurmerk voor kinderboerderijen zoals deze nu gehanteerd worden door de branche en gemeentes zijn volgens Van de Werd slechts basale richtlijnen met minimale huisvestings- en welzijnseisen. „Ze doen geen recht aan de werkelijke welzijnsbehoeften van dieren op de kinderboerderij.”

In het Kinderboerderijenbesluit staat omschreven waaraan een kinderboerderij moet voldoen om op een respectvolle manier met dieren om te gaan. Per dier staat beschreven wat de behoeftes zijn. Maar er staat ook welke dieren niet thuishoren op een kinder- of stadsboerderij, maar hier wel gehouden worden.

EXOTISCHE DIEREN

Kangoeroes, vossen, marters, wasberen, chinchilla’s, alligators. Je kunt ze allemaal tegenkomen. „Deze dieren horen beslist niet op een kinderboerderij thuis. Alleen al vanwege de slechte voorbeeldfunctie, maar ook omdat dit dieren zijn die ongeschikt zijn om in gevangenschap te leven.”

De dierenorganisaties hopen dat kinderboerderijen hun richtlijnen en regels overnemen en dat deze als leidraad gaan dienen.

Reacties zijn gesloten.