Afstand

Er zijn diverse redenen dat mensen tijdelijk of definitief afstand moeten doen van hun huisdier.
Oudere dieren en dieren van zieke of overleden baasjes zijn bijna altijd onplaatsbaar via de gewone asielen.

Bij ons worden alle dieren opgevangen in huiselijke kring. Wij hebben dan ook niet altijd direct een plaats vrij bij een geschikt pleeggezin en dan worden dieren op een wachtlijst gezet.

Wij vragen altijd naar de reden van afstand en komen bij honden en katten vaak eerst naar dier en baasje kijken.
Een dier wordt alleen door de Stichting overgenomen nadat een afstandsformulier is ingevuld en ondertekend door de eigenaar of schriftelijk gemachtigde.
Er zal altijd naar een geldige legitimatie worden gevraagd.

Voor ieder dier zijn afstandskosten verschuldigd die een kleine bijdrage zijn in de dagelijkse verzorging.
De minimale donaties zijn:

Hond € 100,-
Kat € 80,-
Konijn € 35,-
Cavia € 35,-
Overige dieren in overleg

Als dieren niet recent door een dierenarts zijn gezien of niet voldoende medische zorg hebben gehad, gaan ze vóór of direct na overname naar één van onze dierenartsen.
Zij worden dan alsnog gecastreerd of gesteriliseerd en geënt en afhankelijk van de leeftijd zal aanvullend onderzoek (seniorenscreening) of behandeling (gebit, dieet) gedaan worden. De kosten voor deze behandeling zullen worden doorberekend aan de eigenaar.
Honden, katten en konijnen krijgen een chip als ze die nog niet hebben.

Alle dieren blijven in het pleeggezin tot zij volledig gesocialiseerd zijn en helemaal klaar om geplaatst te worden bij voor hun geschikte adoptiebaasjes.

Reacties zijn gesloten.