Doelstelling – Beleid

Bijna alle dieren worden ons aangeboden als “crisisdier” en zijn heel jonge, getraumatiseerde en/of oudere (afstands-) dieren .
Wij werken voornamelijk in de regio Amsterdam-Zaanstad-Haarlemmermeer en werken samen met diverse regionale afdelingen van de Dierenbescherming en Dierenambulances, met instellingen als Leger des Heils, GG&GD, Politie, Mentrum, Jellinek, AMC, Antoni van Leeuwenhoek- en andere Amsterdamse en diverse regionale ziekenhuizen en verpleegtehuizen, diverse hospitia en uiteraard met de regionale maar ook met landelijke stichtingen op dierenwelzijnsgebied.
Ook worden vaak dieren die bij dierenartsen om financiële of leeftijdsproblemen worden aangeboden voor euthanasie, maar daar volgens dierenartscriteria niet voor in aanmerking komen, aan ons overgedragen.

Oudere afstandsdieren en dan vooral verwaarloosde dieren of dieren van zieke of overleden baasjes zijn bijna altijd onplaatsbaar via de gewone kanalen als asiel, gespecialiseerde opvang of pension.
Alle dieren worden door een netwerk van pleegadressen in huiselijke omgeving opgevangen en verzorgd.
Al onze dieren worden minimaal één maal door een dierenarts onderzocht waarbij naast een algemeen lichamelijk onderzoek extra aandacht wordt gegeven aan leeftijdsgebonden afwijkingen (seniorenscreening, oog- en gebitscontrole) en algemeen welbevinden.
Al onze honden en katten zijn steriel, geënt en volledig ontwormd en ontvlooit. Alle overige dieren krijgen de voor hun soort gebruikelijke entingen en alle mannelijke konijnen en knaagdieren worden gecastreerd.
Uiteraard worden al onze honden, katten en konijnen voorzien van een chip en krijgt ieder dier (ongeacht de leeftijd) het onderzoek, de behandeling, de medicatie en het dieet dat onze dierenartsen nodig vinden.

Onze dieren worden vaak pas na zeer geruime tijd geplaatst bij voor hun geschikte adoptiebaasjes, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan de individuele behoeften van elk dier.
Er wordt uitsluitend geplaatst door of in nauw overleg met het pleegadres – immers dat heeft voor het dier gezorgd, kent karakter en behoeften en weet wat een goed thuis is voor “hun” dier.
Wordt geen geschikte baas gevonden, dan blijft het dier bij het pleegadres. Dieren worden uitsluitend op contract geplaatst, blijven altijd het “eigendom” van de stichting en kunnen dus uitsluitend geadopteerd worden.
Indien een dier om wat voor reden dan ook niet meer bij de adoptant kan blijven, wordt het altijd door onze stichting opgenomen en wordt, zo mogelijk in overleg met de adoptant, naar een nieuw geschikt tehuis gezocht.

Er is een chronisch gebrek aan “pensionplaatsen” voor de dieren van mensen met een uitkering, klein inkomen of klein pensioen. In acute situaties zoals bij opname in ziekenhuis of verpleegtehuis bieden wij opvangmogelijkheid tegen kostprijsvergoeding zodat mensen niet genoodzaakt worden om financiële redenen afstand van hun dier te moeten doen.

Reacties zijn gesloten.