Bestuur

De stichting draagt de naam Stichting DierenVangnet, is voortgekomen uit de Amsterdamse Stichting Dieren Onder Dak, heeft zijn zetel in de Gemeente Amsterdam en de statuten zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en maximaal zeven bestuurders.
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Mevr. E. Zwaan voorzitter,

Mevr. F. van der Ahé secretaris,

Mevr. M. Sonne penningmeester

Mevr. C. van der Klij, algemeen bestuurslid.

Alle bestuursleden zijn statutair gezamenlijk bevoegd met andere bestuurder(s).

Reacties zijn gesloten.