Financieel

DierenVangnet is vertegenwoordigd in de Adviesraad Dierenwelzijn Amsterdam en krijgt van de Gemeente Amsterdam een jaarlijkse aanmoedigingssubsidie, met name voor het opvangen van konijnen en knaagdieren. Wij zijn erkend benificiant van de Stichting Dierenlot en krijgen bijdragen of dierenartskostenvergoedingen van o.a. de Amsterdamse Dierenbeschermingsafdeling.
Door middel van het verspreiden van nieuwsbrieven en het voeren van acties proberen wij donaties in de vorm van diervoer en dierverzorgingsartikelen in te zamelen en donateurs en vrijwilligers te werven.
Bij pension, afstand of adoptie vragen wij een donatie als bijdrage in de gemaakte kosten.

 

FINANCIELE SITUATIE 2020
12/31/2020 1-1-2019
ING rekening courant € 2.537,31 ING rekening courant    € 4.142,41
        spaarrekening € 99.000,00         spaarrekening € 95.000,00
Totaal €  101.537,31 € 99.142,41
EXPLOITATIE 2020
Inkomsten (per 31-12-2020) Uitgaven (per 31-12-2020)
Donateurs €    6.793,00 Dierenartsen € 10.754,72
Afstand €        260,00 Chipkosten €      15,00
Plaatsing €     2.817,50 Voer + beddding €  2.532,96
Pension €      2.272,50 Investeringen materiaal + onderhoud € 1.781,72
Bijdrage Dierenartskosten Particulieren €       1.755,71  Vervoer + parkeren €    1.395,14
Vervoer + parkeren  €      240,00 Telefoon + internet €        98,86
 Subsidie Gemeente Amsterdam €    5.303,00 Inventaris + kantoor  €      189,87
Noodfonds Crisisdieren Gemeente Amsterdam €            0,00 Mailing + drukwerk €          0,00
Fonds Ketenpartners Gemeente Amsterdam €      1.565,99 Bijdragen aan Derdenstichtingen €      150,00
Stichting DierenLot  €         668,97 Legaat-De Kraker  €  2.308,74
Stichting DierenLot Kledingactie €        307,00
Acties + PR €          90,34 Acties + PR €           0,00
Totaal €     21.621,91  €  19.227,01

 

Alle medewerkers van de stichting, dus ook de bestuursleden, zijn vrijwilligers en voor hun werkzaamheden ontvangen zij geen enkele geldelijke beloning. Ook wordt geen vergoeding gegeven voor bestuurswerkzaamheden of voor het bijwonen van bijeenkomsten of vergaderingen (Statuten Art 3, lid 5). Wel kunnen medewerkers hun voor de Stichting gereden kilometers declareren tegen het geldende vrijwilligerstarief.

Wij zijn geen asiel en krijgen daarom geen asielvergoeding van de Gemeente Amsterdam. Ook kunnen wij geen aanspraak maken op Gemeentelijke Noodhulpfondsen. Toch willen wij onze speciale zorg blijven geven aan dieren en baasjes.

Daarvoor hebben wij uw donaties hard nodig. Zonder uw bijdrage kunnen wij niet blijven opvangen en de dieren niet het voer en de dierenartszorg geven die zij verdienen en nodig hebben.

Wij staan bij de Belastindienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) onder nummer 8518.36.823.

Al uw giften aan DierenVangnet zijn fiscaal aftrekbaar.

In  het Archief Nieuwsbrief kunt u de  voorgaande overzichten terugvinden.

Reacties zijn gesloten.